География

Село Кукуряк е разположена в югоизточната част на област Кърджали. Площта му е 6360 кв.км. Намира се на 60 км от Кърджали. Релефът на село Кукуряк е средно-ниско планински и хълмист. То се намира изцяло в Източните Родопи.

История

М3 №3775/ обн. 07.12.1934 г. преименува с. Ерекли на с. Кукуряк. През 1912 г. проход Маказа е полесражение на известната Битка при Балкан Тореси, в която българската войска нанася поражение на османските войски, вследствие на което е освободена Беломорска Тракия. Проход Маказа се намира на 13 км от село Кукуряк.

Други

Хората в село Кукуряк са предимно земеделци, занимаващи се с отглеждането на тютюн. В Кукуряк има кметство, детска градина – ЦДГ „Мир“, начално и основно училище – ОУ „Никола Й. Вапцаров“, но поради липса на ученици учебните заведения са закрити.